Психологічна можливість досягнення видатних результатів в якій-небудь сфері творчої діяльності в порівнянні з оточуючими людьми аналогічного віку називається обдарованістю. Цей дар проявляється в неординарних, унікальні здібності особистості при сприйнятті інформації, виявленні та постановці проблеми досліджуваного явища, нестандартних, часом несподіваних, пропонованих способах її вирішення. Спілкування і індивідуальна робота з людьми, а особливо з дітьми такого роду, передбачає наявність певних знань і навичок щодо взаємодії з ними.

Особливості виховання талановитих дітей

Спілкуючись з неординарним, унікальним дитиною, не можна не помітити в ньому підвищену вимогливість до особистості дорослої людини, його професійним і морально-етичним якостям. Доросла людина, нехай навіть учитель, ніколи не користуватиметься авторитетом у юного генія без прояву якостей, гідних для наслідування.

Обдарована дитина особливо проявляє нетерпимість до аморальності і невідповідністю займаній посаді. Несправедливість і лицемірство вчителя можуть дратувати юне обдарування і служити перешкодою до їх взаємовідносинам. Доросла людина при плануванні роботи з вундеркіндом повинен пам'ятати про труднощі ділового та особистісного спілкування, властивих такій дитині.

При вихованні обдарованої дитини потрібно пам'ятати, що необхідно створювати такі умови, щоб цікавість вчасно переростало в допитливість, а потім в стійку потребу набуття знань.

Для талановитого дитини важливі:

 • Визнання однолітками його, як особистості;
 • Участь, розуміння і турбота батьків;
 • Підтримка вчителя;
 • Можливість для самовираження, здійснення відкриттів і бажання ділитися їх результатами з оточуючими;
 • Постійний саморозвиток і оновлення знань, умінь і компетенцій;
 • Наявність сприятливих умов для прояву своїх здібностей.

Сприятливий вплив соціального середовища на природні задатки дитини здатне розвинути в ньому генія.

Виявлення неординарних здібностей

Іноді обдарованість плутають з освіченістю. А адже освіченість можна розглядати, як результат використання наданих життям можливостей. Для дітей з рівним рівнем здібностей створення умов для розвитку особистості відіграє велике значення. Так, в сім'ях з більш високим соціальним статусом діти можуть мати більше можливостей для всебічного розвитку, хоча це жодним чином не впливає на природний рівень обдарованості особистості.

Види прояви таланту

Розглянемо різновиди прояву дитячої обдарованості в різних сферах діяльності:

 1. Інтелектуальна (в процесі пізнавальної діяльності дитини);
 2. Психомоторна або спортивна (при заняттях фізкультурою);
 3. Музична (в художньо-естетичної діяльності);
 4. Образотворча (в художньо-естетичної діяльності);
 5. Літературно-поетична і сценічна (в художньо-естетичної діяльності);
 6. Хореографічна (в художньо-естетичної діяльності);
 7. Лідерська (в комунікативної діяльності);
 8. Організаційна (в практичній діяльності).

Обдарованість дітей розкривається в їх здібностях. Тривале прояв своїх неординарних здібностей з одночасною мотивацією до стійкої пізнавальної діяльності людини свідчать про унікальність такої особистості.

У дошкільний період

Розпізнати обдарованих дітей нескладно ще з дошкільного віку. Талановиті діти мають такі особливості:

 • Схильні до глибоких роздумів;
 • Дуже цікаві;
 • Ставлять велику кількість змістовних питань;
 • Вимагають грунтовних, вичерпних відповідей на поставлені запитання;
 • Відрізняються від однолітків прекрасну пам'ять;
 • Мають правильною мовою.

Але дорослій людині не варто забувати про унікальність кожної дитини. Адже однакових дітей не буває. У кого-то яскравіше виражені одні здатності, у кого-то - інші. Дорослі повинні вчасно постаратися розглянути в малюка обдарованість і допомогти йому швидше і яскравіше розкрити всі свої таланти.

У початковій школі

Виявлення обдарованості є досить тривалим процесом. Наприклад, в початковій школі він припускає тривале спостереження за дитиною з метою вивчення таких його здібностей:

 1. Зв'язковий послідовності мовлення;
 2. Запам'ятовування несуттєвих деталей;
 3. Класифікації предмета або явища за ознаками;
 4. Вміння користуватися наявними знаннями;
 5. Кращого ставлення до інтелектуальних ігор;
 6. Завзятості в пошуках вирішення складних завдань;
 7. Схильності до логічного мислення.

Робота з обдарованими дітьми в початковій школі допомагає їм швидше розкрити свій творчий хист.

Але на жаль, не всі учні з тих чи інших причин виявляють перераховані здатності. Тому робота з відстаючими дітьми в початкових класах вимагає особливого до них підходу.

Індивідуальна робота з учнями в школі

Шкільний учитель повинен керувати процесом інтелектуальних здібностей учнів. План роботи з обдарованими дітьми в школі повинен базуватися на використанні певних форм і методів роботи. Формами роботи з обдарованими учнями в школі є:

 1. Класно-урочна форма. Учні, працюючи в парах або малих групах, вчаться толерантності і вміло виділяють раціональне зерно із запропонованого різноманіття думок однокласників.
 2. Науково-дослідні пошуки учня. Ця форма розвиває індивідуальний підхід дитини до процесу отримання нових і поглиблення вже наявних знань.
 3. Консультаційна форма роботи учня. З виниклої проблеми учень консультує однокласників, закріплюючи свої знання і допомагаючи вчителю.
 4. Проектна форма. Ця універсальна форма передбачає безпосереднє залучення учня в активний процес пошуку потрібної інформації, вибору кращих методів для вирішення поставлених завдань, формулювання висновків щодо виконання проекту. Метод мотивує дитини до розширення своїх знань для можливості отримання правильного і вичерпної відповіді на складні питання.
 5. Дискусія. Ця форма допомагає набути навичок ведення наукового діалогу. При цьому учень вислуховує чужу і доводить свою точку зору по темі дискусії.
 6. Ігри. Закріплення отриманих раніше знань відбувається у формі гри.
 7. Прес-конференція. Передбачає виступ учнів із заздалегідь підготовленими доповідями на запропоновану тему, а також обговорення теми з метою поглиблення знань з нею. При цій формі роботи учень повинен навчитися відповідати на поставлені його опонентами питання по доповіді.

Крім цього, можуть застосовуватися форми позаурочної діяльності (факультативи, додаткові групові та індивідуальні заняття) і додаткової освіти (гуртки, секції, клуби за інтересами).

Учителем можуть використовуватися в роботі з талановитими учнями такі методи:

 1. дослідницький;
 2. Частково-пошуковий;
 3. Проблемний (проблемно-діалоговий).

Головне, щоб учитель постійно застосовував аттрактивностью метод для залучення уваги учнів до досліджуваного предмета або явища. У підсумку це зіграє свою роль для якісного освоєння матеріалу.

З математики та інформатики

План роботи з обдарованими дітьми з математики та інформатики повинен бути спрямований на розвиток здібностей таких учнів у позаурочній діяльності. Адже не завжди під час класно-урочної роботи вистачає для цього часу. Мотивувати учнів для проведення позаурочних занять з математики та інформатики можуть допомогти:

 • Можливість участі в предметних олімпіадах;
 • Написання проектної та дослідницької роботи;
 • Ухвалення участі в конкурсах.

Індивідуальний план роботи з талановитими дітьми з цих дисциплін передбачає підбір завдань підвищеної складності для розвитку учнів та набуття ними навичок вирішення нестандартних завдань. Це можуть бути як арифметичні і геометричні завдання, так і математичні ребуси і завдання на застосування логічного мислення.

Дуже важливим у розвитку вундеркінда є сталість в отриманні та закріпленні знань. Рекомендується щодня приділяти увагу точних дисциплін мінімально 1-2 години.

З літератури і мов

Генії в сфері гуманітарних наук потребують поглиблення знань за допомогою класно-урочної, консультаційної, дискусійною і ігровий форм роботи. Використання методу проблемного діалогу дозволяє учням удосконалюватися в сфері викладу своїх думок, а також допомагає дітям формулювати обґрунтовані висновки на основі своїх міркувань.

Але робота з обдарованими дітьми з російської мови та літератури передбачає і самостійну роботу учня зі словниками та енциклопедіями, а також додатковими літературними джерелами, рекомендованими вчителем.

Слід зазначити, що талановитим дітям, які вивчають поглиблено іноземні мови, величезну допомогу в розвитку можуть надати неадаптовані до якнайшвидшого сприйняття і розуміння тексти (першоджерела). Для розширення словникового запасу іноземної мови рекомендується прослуховування пісень і перегляд кінофільмів на цій мові, а також тривале спілкування з носіями іноземної мови.

З географії та хімії

План роботи з обдарованими учнями загальноосвітньої школи повинен бути спрямований на розвиток кругозору та поглиблення знань дитини. Крім того, дуже важливо, щоб застосовувані при цьому форми і методи роботи змушували учня думати. Теми, пропоновані учням для самостійного вивчення з метою розширення обсягу знань повинні виходити за рамки шкільної програми. Учні можуть проявляти ініціативу в розширенні кількості досліджуваних додатково тем.

Так, при вивченні білоруського регіону Євразії, наприклад, учням важливо знати не тільки розташування промислових підприємств цієї країни, а й до будь торгово-промисловим кластерам вони відносяться.

Необхідно сконцентрувати увагу вундеркіндів і на запам'ятовуванні цифрового матеріалу. Наприклад, при вивченні водних ресурсів будь-якої держави, для маленьких геніїв важливо знати не тільки приклади логістичного використання водних артерій країни, а й ширину, глибину і протяжність річок, озер і морів.

Якщо в учня виявлені здібності до хімії, то для розширення його знань з цієї дисципліни важливо поєднувати теоретичну частину з практичної. Бажано по кожній темі, що вивчається проводити 1-3 досвіду для закріплення теоретичних знань.

Робота з талановитими дітьми дуже важлива. Головне, зберегти і розвинути ці сильні паростки індивідуальних переваг, які проявляють вундеркінди в тій чи іншій сфері їх діяльності. А іноді юним даруванням краще просто не заважати.

Категорія: